Home   Schoonmaak en Bedrijfsdiensten Milieu  Contact  |  Personeel  |  Opdrachtgevers

 

Bij Bos Schoonmaak Groep B.V. staat het milieu hoog in het vaandel. Mede hierdoor wordt er bij Bos Schoonmaak Groep B.V. gewerkt volgens de microvezel schoonmaakmethodiek. Door deze methodiek wordt er met zo min mogelijke reinigingsproducten gewerkt.
 
De middelen die Bos Schoonmaak Groep B.V. gebruikt zijn milieubewuste reinigings/ onderhoudsproducten. Onze leverancier van deze producten voldoet aan de nieuwste REACH- norm.
 
REACH is een nieuwe Europese verordening (Nr.1907/2006) voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. Onder REACH zijn alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) en het beperken van de risico's voor de gezondheid van de mens en/of milieu) van dat gebruik.
 
De REACH- verordening heeft de volgende doelstellingen:
een hoog veiligheidsniveau waarborgen voor mens en milieu bij de productie en gebruik van chemische stoffen;
het concurrentiepotentieel van de industrie in stand houden en/of verbeteren.             
 
Daarnaast is een afgeleide doelstelling van REACH het stimuleren van de ontwikkeling van alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen. Dit om het uitvoeren van dierproeven zoveel mogelijk te beperken.
Om deze doelstellingen te bereiken moeten bedrijven die chemische stoffen produceren, importeren, verwerken of doorgeven aan klanten, de risico's van die stoffen inventariseren. De basis van de risico-inventarisatie is de informatie over stofeigenschappen, het gebruik en de gevaren bij blootstelling aan de stoffen. Met deze informatie moeten bedrijven risicobeheersmaatregelen (laten) opstellen en aanbevelen. Als de bestaande beheersmaatregelen niet voldoende zijn, moeten ze die maatregelen ook in het eigen bedrijf doorvoeren. De informatie (bijvoorbeeld over risico's, veiligheidsmaatregelen, blootstellinggegevens en het gebruik van de stoffen) moet beschikbaar zijn voor de hele keten, van fabrikant tot en met eindgebruiker.

 
  

BOS SCHOONMAAK GROEP BV 2010